Ανάπτυξη

Ο όρος "ανάπτυξη" είναι γενικά οικείος, ωστόσο στο πλαίσιο των πολύπλοκων συστημάτων έχει μία ιδιαίτερη έννοια: δηλώνει μια αυθόρμητη δυναμική διαδικασία δημιουργίας του συστήματος, υπό την καταλυτική επίδραση του περιβάλλοντος, όπου διαδοχικά συνθετότερες δομές κατασκευάζονται από απλούστερες, από τις κατώτερες προς τις ανώτερες κλίμακες σύνθεσης (πχ στα έμβια συστήματα: πρωτεΐνες ® ιστοί ® όργανα). Η "ανάπτυξη" χαρακτηρίζεται από εξοικονόμηση πληροφορίας καθώς, σε κάθε φάση της, διαφορετικοί τύποι των δομικών μονάδων του συστήματος προκύπτουν από κατάλληλη διαφοροποίηση ήδη κατασκευασμένων τύπων (βασικός τύπος ® διαφοροποίηση ® σύνθεση με βάση τους διαφοροποιημένους τύπους). Η "ανάπτυξη" των έμβιων όντων αναφέρεται και ως "εμβρυογονία".

 

Bar‑Yam Y., 1997, Dynamics of Complex Systems. Addison Wesley, Reading, Massachusetts, σ. 621-625

http://necsi.org/publications/dcs/index.html

 

βλ. επίσης:

http://en.wikipedia.org/wiki/Developmental_biology

http://en.wikipedia.org/wiki/Morphogenesis