Επίσταση: συνέργια και ανταγωνισμός

Το φαινόμενο της "επίστασης" παρατηρείται σε ένα σύστημα όταν το συνδυαστικό αποτέλεσμα της λειτουργίας των μερών στα πλαίσια του συστήματος διαφοροποιείται από το αθροιστικό αποτέλεσμα της ανεξάρτητης λειτουργίας των ίδιων μερών. Αν το συνδυαστικό αποτέλεσμα υπερβαίνει το αθροιστικό, τότε η επίσταση χαρακτηρίζεται ως "συνεργιστική" ενώ στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως "ανταγωνιστική".

 

http://www.life.uiuc.edu/micro/316/topics/genetic-analysis/epistasis.html

http://www.calresco.org/lucas/fitness.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Epistasis