Σύστημα ΕΡΤΕΚ – Συναρμολόγηση - Μηχανολογικά

Σκελετοί μονάδων θεμελίωσης, υποστυλώματα και πρόπλακες συναρμολογούνται με κοχλίωση με την υποστήριξη μικρού γερανού. Μεταξύ εφαπτόμενων υποστυλωμάτων σχηματίζονται διάκενα τα οποία σε συνδυασμό με αυτά των κόμβων, καθώς και τον κενό χώρο των προπλακών, επιτρέπουν την διέλευση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η δυνατότητα αυτή παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης της κατασκευής και αποτελεί αναδυόμενη ιδιότητα. Σημαντική συνέπεια της συγκεκριμένης δυνατότητας είναι η εύκολη εγκατάσταση συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης – δροσισμού, το οποίο συντελεί στην λειτουργία της κατασκευής ως ολοκληρωμένου συστήματος, μειώνοντας το κόστος χρήσης της.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >