Σύστημα ΕΡΤΕΚ - Υποστύλωμα

Το υποστύλωμα κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στις απολήξεις του οπλισμού υπάρχει σύστημα κοχλίωσης με τους μεταλλικούς κόμβους. Η κατασκευή των υποστυλωμάτων είναι παράλληλη με αυτήν των προπλακών και αποτελεί παρακλάδιο της ίδιας αναπτυξιακής διαδικασίας καθώς γίνεται με χρήση των ίδιων μεταλλικών καλουπιών.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >