Σύστημα ΕΡΤΕΚ – Δομικός Σκελετός

Ο Δομικός Σκελετός, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει πολυώροφες κατασκευές, δημιουργείται με την συναρμολόγηση των δομικών στοιχείων (δηλαδή υποστυλωμάτων, προπλακών και σκελετών μονάδων θεμελίωσης). Έπειτα από την τοποθέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων γίνεται η σκυροδέτηση. Αυτή δημιουργεί στο κατώτερο επίπεδο μια ενιαία οπλισμένη πλάκα θεμελίωσης. Πριν την σκυροδέτηση των προπλακών τοποθετείται φελιζόλ στα τριγωνικά διάκενα που σχηματίζονται μεταξύ των μεταλλικών δικτυωμάτων και μεταλλικό πλέγμα ως άνω οπλισμός του πατώματος. Έτσι κατά την σκυροδέτηση η πρόπλακα λειτουργεί ταυτόχρονα ως τμήμα και ως καλούπι της πλάκας πατώματος. Η τελευταία παίρνει την μορφή "πλάκας σάντουιτς" ενισχυμένης με εσωτερικές περιμετρικές και διαγώνιες δοκούς. Το μικρό βάρος και η συνέργια των δομικών στοιχείων προσφέρουν ισχυρές αναδυόμενες αντισεισμικές ιδιότητες: τα σεισμικά φορτία παραλαμβάνονται εν μέρει από την έδραση της πλάκας θεμελίωσης και στην συνέχεια κατανέμονται δικτυακά σε ολόκληρο τον σκελετό χωρίς να επιβαρύνουν ιδιαίτερα κάποιο συγκεκριμένο δομικό στοιχείο.

Η άρση της ανάγκης εργοστασιακής υποδομής, σκαλωσιάς, ξυλότυπου και αρκετών άλλων παραγωγικών μέσων αποτελεί εκδήλωση του αναπτυξιακού προτύπου κατασκευής: η ίδια η κατασκευή λειτουργεί και ως μέσο παραγωγής της.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή