Σύστημα ΕΡΤΕΚ – Πρόπλακα

Η αναπτυξιακή διαδικασία η οποία ξεκινά με την κατασκευή του κόμβου συνεχίζεται με την κατασκευή της "πρόπλακας". Αυτή συναρμολογείται με την συγκόλληση μεταλλικών δικτυωμάτων στους κόμβους και την δημιουργία μιας λεπτής βάσης από σκυρόδεμα οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα. Ολόκληρη αυτή η κατασκευή γίνεται στο εργοτάξιο με χρήση κοινών μεταλλικών προφίλ ως καλουπιών, χωρίς την χρήση άλλης παραγωγικής υποδομής. Οι πρόπλακες μπορεί να έχουν διαφορετικά μεγέθη και σχήματα, γεγονός που προσδίδει στο σύστημα υψηλή ποικιλομορφία. Η διαδικασία παραγωγής τους είναι παράλληλη, ενώ μπορεί να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν με την βοήθεια μικρού γερανού.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >