Το υψηλό κοινωνικό κόστος του δομημένου χώρου, η ασυμβατότητα των λειτουργιών του, η ανταγωνιστική σχέση με το περιβάλλον και η συμμετοχή του στην σπατάλη φυσικών και κοινωνικών πόρων έχουν ιστορικές αιτίες και χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και χρήσης. Η κοινωνική, οικονομική και επιστημονική βάση αμφισβήτησης των συγκεκριμένων μεθόδων και θεμελίωσης νέων παρέχεται επίσης από τις σύγχρονες ιστορικές συνθήκες. Σε αυτά τα πλαίσια η "ολιστική" προσέγγιση αντιμετωπίζει τις διαδικασίες παραγωγής και χρήσης ως ενιαίο ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα. Ολιστικές τάσεις εκδηλώνονται σε νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης της παραγωγής, καθώς και στο πρότυπο της "βιώσιμης ανάπτυξης". Έννοιες που χαρακτηρίζουν την ολιστική προσέγγιση, όπως "πολυπλοκότητα", "δικτυακή οργάνωση", "αυτοοργάνωση", "προσαρμοστικότητα", "αναπτυξιακή διαδικασία", "ανάδυση ιδιοτήτων" κλπ, βασίζονται σε έμβια πρότυπα και αποτελούν αντικείμενο σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο της θεωρίας συστημάτων. Συνοψίζουμε την ολιστική προσέγγιση στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την χρήση του δομημένου χώρου με τον όρο "ολοκληρωμένη δόμηση".

Στον ιστότοπο που βλέπετε επιχειρούμε μια γενική παρουσίαση της έννοιας της ολοκληρωμένης δόμησης, όπως αυτή αναδύεται από θεωρητικές προσεγγίσεις, ακαδημαϊκές εργασίες, εφαρμοσμένα συστήματα, ερευνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Καταθέτουμε επίσης μια ανοικτή πρόταση δραστηριοποίησης στο αντικείμενο της ολοκληρωμένης δόμησης σε ερευνητικό καθώς και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αφιερώνουμε την προσπάθειά μας στην μνήμη του φίλου, δασκάλου και συνεργάτη Δημήτρη Παπανικολάου.

Το υλικό αυτού του ιστότοπου είναι ανοικτό. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του με σχόλια, εργασίες και αναφορές, ώστε το θέμα να καλυφθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα web-forum πάνω στο αντικείμενο.

 

Βέλτιστη απόδοση του ιστότοπου: Internet Explorer 6.0 ή επόμενες versions.

Ανάλυση τουλάχιστον 1152 Χ 864 pixels.

Πατήστε εδώ για να συνεχίσετε ή χρησιμοποιήστε τον κατάλογο πλοήγησης αριστερά.