6.  Αναφορές σε συγκεκριμένα συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης

 

6.1    Urbankit

Το ερευνητικό και πρακτικό έργο του αρχιτέκτονα Δημήτρη Παπανικολάου βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση στην παραγωγή και χρήση του δομημένου χώρου και περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εξέλιξη συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης, καθώς και την κατασκευή έργων που οι τεχνικές τους προδιαγραφές δεν είναι δυνατό να καλυφθούν με τις συμβατικές μεθόδους δόμησης, επιτυγχάνονται ωστόσο με κατάλληλη αξιοποίηση διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων. Η προσέγγιση του Δημήτρη Παπανικολάου μπορεί να μελετηθεί στα πλαίσια του βιώσιμου σχεδιασμού, του οποίου υιοθετεί πολλές τεχνικές, δεν περιορίζεται όμως εκεί καθώς ο συνεπής προσανατολισμός της στα πρότυπα του έμβιου κόσμου την εναρμονίζει με σύγχρονες επιστημονικές τάσεις στο πλαίσιο των πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων.

Κεντρική ιδέα στην ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης στο έργο του Δημήτρη Παπανικολάου είναι αυτή του "Ηλεκτρομηχανολογικού Σκελετού", ενός δομικού σκελετού που αποτελεί τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής και ταυτόχρονα τον φορέα όλων των συστημάτων της. Ο Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός αποτελεί δικτυακή υποδομή της κατασκευής. Τα δομικά του στοιχεία αποτελούν την βάση μιας αναπτυξιακής διαδικασίας η οποία ολοκληρώνεται στην μακρά κλίμακα με την διαμόρφωση "πολεοδομικών κυττάρων", δηλαδή πολεοδομικών μονάδων υψηλής αυτονομίας με εσωτερική παραγωγή και αξιοποίηση πόρων λειτουργίας τους.

Το πιο πλήρες παράδειγμα της προσέγγισης του Δημήτρη Παπανικολάου στην ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης είναι η μελέτη του για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας, η οποία βραβεύτηκε με ένα από τα τρία ισότιμα πρώτα βραβεία στον διεθνή διαγωνισμό του 2000. Η γενική προσέγγιση, όπως αυτή προκύπτει από διαφορετικά έργα, παρουσιάζονται στον ιστότοπο http://www.urbankit.gr/, ο οποίος αναπτύσσεται σταδιακά καθώς ομάδα μηχανικών και συνεργατών του Δημήτρη Παπανικολάου συγκεντρώνουν και οργανώνουν το υπάρχον υλικό.

 

 

 

Ολυμπιακό χωριό

Γενική Άποψη

 

Ολυμπιακό χωριό

Σύνδεση Πολεοδομικών Μονάδων

 

Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός

Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός

Ολυμπιακό χωριό

Βιοκλιματικός Διάδρομος

 

 

 

 

6.2    Δομικό σύστημα ΕΡΤΕΚ

Η εταιρεία ΕΡΤΕΚ ΑΕ εξελίσσει και προωθεί από το 1988 ένα σύστημα ολοκληρωμένης δόμησης, που προέρχεται από την πλούσια ερευνητική δουλειά του αρχιτέκτονα Δημήτρη Παπανικολάου. Το σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία "semi-precast" (ανεξάρτητη παραγωγή δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και οριστική σκυροδέτηση μετά την συναρμολόγησή τους) και προβλέπει την τοποθέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ειδικά διάκενα του δομικού σκελετού. Η συνέργια, η δικτυακή λειτουργία και το μικρό βάρος των δομικών στοιχείων προσφέρουν επιβεβαιωμένα στατικά και αντισεισμικά πλεονεκτήματα.

Η επιλεκτική συνδυαστική χρήση συμβατικών και βιομηχανικών μέσων δόμησης, συνδυάζει το χαμηλό κόστος με την υψηλή ποιότητα και ποικιλομορφία της κατασκευής, υπερτερώντας έτσι τόσο της συμβατικής δόμησης όσο και της προκατασκευής. Το πρόγραμμα παραγωγής είναι παράλληλο, δηλαδή προβλέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση διαφορετικών εργασιών δόμησης, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτατη ολοκλήρωση του έργου.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του συστήματος στην παρούσα μορφή του είναι ότι δεν προϋποθέτει εργοστασιακή παραγωγή, επομένως δεν ενσωματώνει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας εργοστασίου, ενώ περιορίζει στο ελάχιστο τους απαιτούμενους πόρους παραγωγής. Επίσης δεν προϋποθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η οικονομία που προσφέρει δεν προϋποθέτει μαζική παραγωγή δομημένου χώρου, αλλά είναι εμφανής και σε έργα μικρής κλίμακας. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οφείλονται στο αναπτυξιακό πρότυπο κατασκευής.

 

Το σύστημα ΕΡΤΕΚ έχει εφαρμοστεί σε πολλά κτιριακά έργα. Η ΕΡΤΕΚ παρουσιάζει αναλυτικά το σύστημα και διαθέτει την τεχνογνωσία εφαρμογής του στον ιστότοπο www.erteksystem.eu. Μία συνοπτική παρουσίαση είναι επίσης διαθέσιμη στον Οπτικό Οδηγό.

 

 

Δομικός Σκελετός

 

Στοιχείο Πλάκας

 

Ενσωμάτωση Αποχέτευσης

Ενσωμάτωση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Υποστύλωμα

 

 

 

 

HOME