7.   Αναφορές σε μονάδες παραγωγής προϊόντων με δυνητική χρήση σε συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης

 

Αναφέρονται μονάδες παραγωγής προϊόντων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πόροι παραγωγής συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλοι όροι ολοκλήρωσής τους με άλλα στοιχεία στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήματος. Η λίστα είναι ενδεικτική και θα εμπλουτίζεται σταδιακά, σύμφωνα με την εξέλιξη της σχετικής έρευνας.

 

 

Βιομηχανική παραγωγή δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

 

Τα συστήματα που αναφέρονται εδώ αφορούν κυρίως στον φέροντα οργανισμό και προσανατολίζονται σε βιομηχανικά ολοκληρωμένες λύσεις, στην υποστήριξη της ποικιλομορφίας, στην μείωση των υλικών και του βάρους της κατασκευής, καθώς και στην μείωση του χρόνου και του κόστους παραγωγής.

 

Bison

http://www.bison.co.uk

 

Weckenmann

http://www.weckenmann.de

 

Cobiax

http://www.cobiax.com

 

Filigran (τεχνολογία semi precast)

http://www.filigran.de

Σημείωση: δικτυώματα Filigran αποτελούν μέρος του συστήματος ΕΡΤΕΚ.

 

 

 

Δευτερεύοντα συστήματα και παραγωγική υποδομή στην Ελλάδα

 

Τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ έχουν συλλεχθεί κυρίως από την έκθεση Hellexpo και αφορούν δευτερεύοντα συστήματα κτιριακών έργων (στοιχεία πλήρωσης-επικάλυψης με ενσωματωμένη θερμομόνωση, διαφανή στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα παθητικού ελέγχου θερμοκρασίας, συστήματα μετάδοσης φυσικού φωτισμού κλπ) ή γενική βιομηχανική υποδομή δόμησης.

 

CarbonAcryl ΕΠΕ (Πολυμερή φύλλα)

http://www.carbonacryl.gr/

 

Elcom System (Πανέλα – Πλάκες - Στοιχεία προσόψεων)

http://www.tekamm.gr/

 

Monotherm SA (Όψεις με υαλοπετάσματα) Spiti SA (Βιομηχανικό σύστημα δόμησης)

http://www.spiti.com.gr/

 

Solatube Global Marketing, Inc. (Συστήματα μετάδοσης φυσικού φωτισμού)

http://www.solatube.gr/index.htm

 

ISOBAU Hellas A.E. (Θερμομονωτικά πανέλα, στοιχεία επικάλυψης)

http://www.isobau.gr/

 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ (Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος)

http://www.halyvourgiki.gr/

Σημείωση: Ο Δ. Παπανικολάου, στην βραβευμένη μελέτη του για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας, είχε θεωρήσει την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ως πιθανό παραγωγό του Ηλεκτρομηχανολογικού Σκελετού.

 

 

HOME