8.         Βιβλιογραφικές αναφορές και websites

 

 

8.1     Βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη

8.1.1     Κριτική στο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης που οδηγεί στην εξάντληση των πόρων

8.1.2     Η οικονομία ως "πολύπλοκο σύστημα" και η έννοια της βιωσιμότητας

8.1.3     Εναλλακτικά πρότυπα οικονομικής οργάνωσης

 

8.2     Βιώσιμος Σχεδιασμός

8.2.1     Εισαγωγή & websites

8.2.2     Πρότυπα του έμβιου κόσμου στον Βιώσιμο Σχεδιασμό

8.2.3     "Ολοκλήρωση" με το φυσικό περιβάλλον: Ο "βιώσιμος σχεδιασμός" σε πολεοδομική κλίμακα

8.2.3.1     Paolo Soleri: Arcosanti

8.2.3.2     New Urbanism

8.2.3.3     Carfree Cities

8.2.4     Τεχνικές βιώσιμης δόμησης

8.2.4.1     Υλικά

8.2.4.2     Εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας

8.2.4.3     Green Roofs

8.2.4.4     City Farming

 

8.3     Η έννοια της "ολοκλήρωσης" στο πλαίσιο των "πολύπλοκων συστημάτων"

8.3.1     Η θεωρία των πολύπλοκων συστημάτων

8.3.2     Αρχές σχεδιασμού στο πλαίσιο της θεωρίας των πολύπλοκων συστημάτων

8.3.3     Kinetic Design

 

8.4     Η "γλωσσική" προσέγγιση στον σχεδιασμό

8.4.1     "Pattern Language"

8.4.2     Συνδυασμός της "γλωσσικής" προσέγγισης με έμβια πρότυπα

 

8.5     Η "ολοκλήρωση" του παραγωγικού περιβάλλοντος

8.5.1     Δικτυακή οργάνωση παραγωγής

8.5.2     Το πρότυπο "Open Source"

8.5.3     Virtual Enterprises

8.5.4     Social Capital

8.5.5     Μελέτη μορφών "ολοκλήρωσης" της παραγωγής στο πλαίσιο των "πολύπλοκων συστημάτων"

 

 

 

8.1     Βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη

 

8.1.1           Κριτική στο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης που οδηγεί στην εξάντληση των πόρων

 

Hardin G., 1968, "The Tragedy of the Commons", Science, 162:1243-1248.

http://www.condition.org/ghardin.htm

 

Daly H., 1991. Steady-State Economics. Island Press, Washington.

http://dieoff.org/page88.htm

 

Wilson R., 2004, "Greening the Economy: Introduction", preface: round table held by Democratic Dialogue (www.democraticdialogue.org) on the theme of Greening the Economy in Northern Ireland

http://www.democraticdialogue.org/documents/greenintro.pdf

 

New Economics Foundation

http://www.neweconomics.org/gen/

 

Die off (website)

http://dieoff.org/

 

 

8.1.2     Η οικονομία ως "πολύπλοκο σύστημα" και η έννοια της βιωσιμότητας

 

Foxon, T., D. Hammond, and J. Wells. "Can Complexity Studies Advance Sustainability? Scaling in Natural & Social Systems." Complex Systems Summer School Final Project Papers, Santa Fe Institute, Santa Fe, NM, 2005.

http://www.santafe.edu/education/csss/csss05/papers/foxon_et_al._cssssf05.pdf

 

Tainter J.A., 1996, "Complexity, Problem Solving, and Sustainable Societies"

http://www.oilcrash.com/articles/complex.htm

from GETTING DOWN TO EARTH: Practical Applications of Ecological Economics,

Island Press, 1996; ISBN 1-55963-503-7 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1559635037

 

W. Brian Arthur, 1999. "Complexity and the Economy," Science, 2 April 1999, 284, 107-109.

http://www.santafe.edu/arthur/Papers/Pdf_files/Econ_&_Complex_Web.pdf

Το άρθρο δεν αναφέρεται άμεσα στην βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά εστιάζει σε φαινόμενα απόκλισης και μη προβλεψιμότητας.

Περισσότερα άρθρα του ίδιου συγγραφέα διαθέσιμα στο:

http://www.santafe.edu/arthur/Papers/Papers.html

 

Santa Fe Institute

http://www.santafe.edu/research/economicSocial.php

http://www.santafe.edu/research/publications/working-papers.php

 

 

8.1.3     Εναλλακτικά πρότυπα οικονομικής οργάνωσης

 

Participatory Economics

PARECON: http://www.zmag.org/parecon/indexnew.htm

 

Albert M. and Hahnel R., 1991, The Political Economy of Participatory Economics

Princeton University Press

http://www.zmag.org/books/poltoc.htm

 

Επίσης εναλλακτικά πρότυπα οικονομικής οργάνωσης αναφέρονται στην ενότητα "Η ολοκλήρωση του παραγωγικού περιβάλλοντος"

 

 

 

8.2     Βιώσιμος Σχεδιασμός

 

8.2.1     Εισαγωγή & websites

 

Kim J-J, 1998, Introduction to Sustainable Design. National Pollution Prevention Center for Higher Education, Ann Arbor, MI

http://www.umich.edu/~nppcpub/resources/compendia/ARCHpdfs/ARCHdesIntro.pdf

 

Sustainable Architecture

http://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.htm

 

Web Resources

http://www2.fpm.wisc.edu/campusecology/Docs/Sust%20Web%20Resources.htm

 

The Sustainable Design Resource Guide

http://www.aiacolorado.org/SDRG/home.htm

 

 

8.2.2     Πρότυπα του έμβιου κόσμου στον Βιώσιμο Σχεδιασμό

 

Οι μέθοδοι "βιώσιμου σχεδιασμού" έχουν δομική συγγένεια με φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τον έμβιο κόσμο, καθώς ο τελευταίος διαμορφώνεται με βάση το κριτήριο της βιωσιμότητας. Ειδικότερα τέτοια φαινόμενα, τα οποία υιοθετούνται σε μεθόδους "βιώσιμου σχεδιασμού", είναι αυτά της εξέλιξης και της ανάπτυξης (βλ. επίσης Συνδυασμός της "γλωσσικής" προσέγγισης με έμβια πρότυπα). Η θεώρηση τέτοιων φαινομένων παραπέμπει επίσης στα "Πολύπλοκα Συστήματα".

 

Magnoli G.C., Bonanni L.A., Khalaf R., Fox M., 2001, "Designing a DNA for responsive architecture:

a new built environment for social sustainability", MIT Media Lab, Development by design Workshop

http://architecture.mit.edu/~carlo/designingadnaforresponsivearchitecture.pdf

 

E. Tsui, 1996, Evolutionary Architecture: Nature as a Basis for Design. John Wiley & Sons Inc

http://www.tdrinc.com/prin.html

http://www.tdrinc.com/

 

 

8.2.3     "Ολοκλήρωση" με το φυσικό περιβάλλον: Ο "βιώσιμος σχεδιασμός" σε πολεοδομική κλίμακα

 

Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η άντληση πόρων από αυτό επιτρέπει την "ολοκλήρωση" φυσικού και δομημένου χώρου σε ένα ενιαίο σύστημα και αίρει την ανάγκη σπάταλων και αντιλειτουργικών πολεοδομικών υποδομών. Αυτό μειώνει το κοινωνικό κόστος και βελτιώνει την ποιότητα του δομημένου χώρου.

 

8.2.3.1  Paolo Soleri: Arcosanti

 

http://www.arcosanti.org/

 

Soleri P., 1993, Arcosanti: An Urban Laboratory?. Mayer, AZ.: The Cosanti Press, 1993

http://www.arcosanti.org/

 

Soleri P., 1969, Arcology: City in the Image of Man, Cambridge, MA.: Mit Press.

 

8.2.3.2  New Urbanism

 

Duany A., Speck J., Plater-Zyberk E., 2001, Smart Growth: New Urbanism in American Communities. McGraw-Hill Education

New Urbanism:                             http://www.newurbanism.org/

Congress for the New Urbanism:    http://www.cnu.org

 

8.2.3.3  Carfree Cities

 

Crawford J.H., 2000, Carfree Cities. International Books

www.carfree.com

 

 

8.2.4     Τεχνικές βιώσιμης δόμησης

 

Χαρακτηριστικές τεχνικές βιώσιμης δόμησης είναι η επιλογή υλικών που καλύπτουν τις επιθυμητές προδιαγραφές ενώ έχουν χαμηλό κοινωνικό κόστος, η εκμετάλλευση "μαλακών" φυσικών πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βιοκλιματικών τεχνικών όπως η φύτευση κατάλληλων τμημάτων της κατασκευής, και η μείωση των δικτύων υποδομής μέσω της παραγωγής απαιτούμενων πόρων στους τόπους κατανάλωσης.

 

8.2.4.1  Υλικά

 

Ries J.P. and Holm T.A., 2004, "A Holistic Approach to Sustainability for the Concrete Community", Information sheet 7700.1

http://www.escsi.org/New%20Web/Sustainable%20Development-LEED.htm 

 

Centre for Design at RMIT (1999). "Introduction to EcoReDesign"

http://www.cfd.rmit.edu.au/services/publications_web_tools/articles/introduction_to_ecoredesign

 

8.2.4.2  Εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας

 

Lund J.W., 2004, "100 Years of Geothermal Power Production", GHC Bulletin Articles Vol 25, No. 3: revised version of the article appearing in Renewable Energy World, Vol. 7, No. 4

http://geoheat.oit.edu/pdf/pdfindex.htm

 

Lund J., Sanner B., Rybach L., Curtis R., Hellstrom G., 2003, "Geothermal (Ground-Source) Heat Pumps - A World Overview", GHC Bulletin Articles Vol 25, No. 3: edited and updated version of the article from Renewable Energy World, Vol. 6, No.4

http://geoheat.oit.edu/pdf/pdfindex.htm

 

Boyd T.L and Lienau P.J., 1995. "Geothermal Heat Pump Performance", Geothermal Resources Council 1995 Annual Meeting, Reno NV.

http://geoheat.oit.edu/techpap.htm#heat

 

Rafferty K., 2000. "Design Aspects of Commercial Open-Loop Heat Pump Systems", Geo-Heat Center, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR.

http://geoheat.oit.edu/techpap.htm#heat

 

Kavanaugh, S., 1995. "Cost Containment for Ground-Source Heat Pumps", The University of Alabama, Tuscaloosa, AL.

http://geoheat.oit.edu/techpap.htm#heat

 

Καρύτσας Κ. και Μενδρινός Δ., 2004, "Αξιοποίηση της Γεωθερμικής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Παρουσιάστηκε στο 10ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

http://www.cres.gr/kape/publications/papers/dimosieyseis/geotherm/12-GEO.doc

 

Mendrinos D., Karagiorgas Μ., Karytsas C., 2002, "Use of Geothermal Heat Pumps for Heating of Buildings in Greece" presented in the OPET – Low Temperature Systems in Existing/ Historical Buildings Workshop (OPET – LowExx Workshop), Maastricht, the Netherlands.

http://www.cres.gr/kape/publications/papers/dimosieyseis/geotherm/01-GEO.doc

 

Websites

 

Geothermal Energy Technology (GET) subject portal

http://www.osti.gov/get/gethome.html

 

Geo-Heat Center Publications Technical Reports and Papers

http://geoheat.oit.edu/techpap.htm

 

U.S. Department of Energy: A Consumer's guide to Energy Efficiency and Renewable Energy

http://www.eere.energy.gov/consumer/your_home/space_heating_cooling/index.cfm/mytopic=12640

 

GEO-HEAT CENTER Geothermal Information and Technology Transfer

http://geoheat.oit.edu/

 

wikipedia: Geothermal exchange heat pump

http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_exchange_heat_pump

 

GEOEXCHANGE Geothermal Heat Pump Consortium

http://www.geoexchange.org/

 

International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA)

http://www.igshpa.okstate.edu/

 

 

8.2.4.3  Green Roofs

 

Peck S.W., Callaghan C., Kuhn M.E. and Bass B., 1999, "Greenbacks from Green Roofs: Forging a New Industry in Canada". Status Report prepared for Canada Mortgage and Housing Corporation

http://www.greenroofs.org/pdf/Greenbacks.pdf

 

Kuhn M., Liu K., and Marshall S., 2001, Proceedings of the Green Roof Infrastructure Workshop. NRC, CMHC

http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc45203/

 

Λίστα αναφορών

http://hortweb.cas.psu.edu/research/greenroofcenter/links.html

 

βλ. επίσης:

http://en.wikipedia.org/wiki/Green_roof

http://www.charityguide.org/volunteer/fewhours/green-roof.htm

http://www.greenroofs.org/

 

 

8.2.4.4  City Farming

 

Resources for City Farming

http://journeytoforever.org/cityfarm_link.html

 

Smit J., Ratta A. and Nasr J., 1996, Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities. The Urban Agriculture Network,NW Washington DC

http://www.cityfarmer.org/smitbook90.html

 

βλ. επίσης:

http://www.cityfarmer.org/

 

 

8.3     Η έννοια της "ολοκλήρωσης" στο πλαίσιο των "πολύπλοκων συστημάτων"

 

Η αναφορά στα πρότυπα του έμβιου κόσμου, η αυθόρμητη ανάπτυξη, η ποικιλομορφία, η προσαρμοστικότητα, η διαμόρφωση στην βάση της εξέλιξης, η ανάπτυξη δομής μέσω παράλληλων αλληλεπιδράσεων, αλλά και η ίδια η έννοια της "ολοκλήρωσης" η οποία παραπέμπει άμεσα σε αυτή των "αναδυόμενων ιδιοτήτων", καθιστούν σαφή την ανάγκη ενός ευρύτερου φυσικού-μαθηματικού πλαισίου το οποίο θα προσφέρει την κατάλληλη θεωρητική υποδομή για την μελέτη της ολοκληρωμένης και της βιώσιμης δόμησης. Ένα τέτοιο πλαίσιο είναι αυτό των "πολύπλοκων συστημάτων". Πολλές σύγχρονες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και την ανάλυση του δομημένου χώρου βασίζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

 

8.3.1     Η θεωρία των πολύπλοκων συστημάτων

 

Σύντομη εισαγωγή

http://necsi.org/guide/study.html

 

Bar‑Yam Y., 1997, Dynamics of Complex Systems. Addison Wesley, Reading, Massachusetts

http://necsi.org/publications/dcs/index.html

 

Kauffman S.A., 1988, "Origins of order in evolution: self organization and selection". in Workshop on Chaos and Complexity, Eds R Livi, S Ruffo, S Ciliberto, M Buiati (World Scientific Publishing, Singapore), 349-387

 

Kauffman S.A., 1995, At Home in the Universe. Oxford University Press: NewYork.

 

Holland J.H., 1995, Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity. Helix Books, Addison-Wesley: Reading, Mass.

 

8.3.2     Αρχές σχεδιασμού στο πλαίσιο της θεωρίας των πολύπλοκων συστημάτων

 

Bar-Yam Y., 2003, "When Systems Engineering Fails -- Toward Complex Systems Engineering", International Conference on Systems, Man & Cybernetics, Vol. 2, 2021- 2028, IEEE Press, Piscataway, NJ

http://necsi.org/projects/yaneer/E3-IEEE_final.pdf

 

Hensel M., Menges A., Weinstock M., 2004. Emergence: Morphogenetic Design Strategies, Wiley-Academy

 

Jacobs J., 1993, Death and Life of Great American Cities. Random House USA Inc

http://www.katarxis3.com/Jacobs.htm

 

Salingaros N.A., 1997, "Life and Complexity in Architecture From a Thermodynamic Analogy", Physics Essays, volume 10 1997, pages 165-173.

http://math.utsa.edu/sphere/salingar/LifeandComp.html

 

Salingaros N.A., 2005, Principles of Urban Structure. Techne Press, Amsterdam, Holland.

 

8.3.3     Kinetic Design

 

Εφαρμογές σχεδιασμού με βάση την αρχή της προσαρμοστικότητας έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του "κινητικού σχεδιασμού": το έργο διαθέτει κινητικές ιδιότητες οι οποίες του επιτρέπουν να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες

 

Kinetic Design Group

http://www.robotecture.com/kdg/

 

 

8.4     Η "γλωσσική" προσέγγιση στον σχεδιασμό

 

Η εξοικονόμηση και επανάχρηση πληροφορίας χαρακτηρίζει τα ολοκληρωμένα συστήματα και γενικότερα τον βιώσιμο σχεδιασμό, καθώς η πληροφορία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πόρο παραγωγής. Μια γενική μέθοδος τέτοιας εξοικονόμησης και επανάχρησης είναι η χρήση δομικών μονάδων οι οποίες μέσω κατάλληλων συντακτικών κανόνων μπορεί να συνδυάζονται σε συνθετότερες μονάδες: αυτή η διαδικασία, εφαρμοζόμενη αναδρομικά, επιτρέπει την παραγωγή σύνθετων επιθυμητών δομών με μικρό πλήθος κατασκευαστικών βημάτων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό ή την κατασκευή χαρακτηρίζεται ως "γλωσσική". Κλασική εφαρμογή της γλωσσικής προσέγγισης είναι η "Pattern Language" του C. Alexander. Η "γλωσσική" προσέγγιση μπορεί να συνδυαστεί με τα έμβια πρότυπα της εξέλιξης και της ανάπτυξης στο πλαίσιο των "πολύπλοκων συστημάτων".

 

8.4.1     "Pattern Language"

 

Alexander C., 1978, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Center for Environmental Structure Series,  Oxford University Press Inc, USA.

http://www.patternlanguage.com/

 

8.4.2     Συνδυασμός της "γλωσσικής" προσέγγισης με έμβια πρότυπα

 

Εξελικτικό πρότυπο

Salingaros N.A., Mikiten T.M., 2002, "Darwinian Processes and Memes in Architecture: A Memetic Theory of Modernism". Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission, volume 6

http://math.utsa.edu/sphere/salingar/Darwinian.html

 

Αναπτυξιακό πρότυπο

Salingaros N.A., 1998, "A Scientific Basis for Creating Architectural Forms", Journal of Architectural and Planning Research, volume 15 pages 283-293.

http://math.utsa.edu/sphere/salingar/SciBasis.html

 

Για περισσότερα σχετικά άρθρα βλ. http://math.utsa.edu/sphere/salingar/contr.arch.html

 

 

8.5     Η "ολοκλήρωση" του παραγωγικού περιβάλλοντος

 

 

8.5.1     Δικτυακή οργάνωση παραγωγής

 

Το παραγωγικό περιβάλλον αποτελείται από διαθέσιμες τεχνολογίες παραγωγής και παραγωγικές μονάδες που ο κατάλληλος συνδυασμός τους επιτρέπει την παραγωγή ενός συλλογικού προϊόντος. Ένας τέτοιος συνδυασμός μπορεί να οργανώσει το παραγωγικό δυναμικό ως "ολοκληρωμένο σύστημα" μέσω της δικτυακής οργάνωσης των παραγωγών.

 

Van Alstyne M., 1997 "The State of Network Organization: A Survey in Three Frameworks." Journal of Organizational Computing 7(3).

http://ccs.mit.edu/papers/ccswp192/ccswp192.html

http://stuff.mit.edu/people/marshall/papers/NWOrg.pdf

 

Stephen P. Borgatti and Pacey C. Foster, 2003 "The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology", Journal of Management, Volume 29, Issue 6, December 2003, Pages 991-1013

http://www.analytictech.com/borgatti/papers/borgattifoster.pdf

(βλ. επίσης Social Capital)

 

 

8.5.2     Το πρότυπο "Open Source"

 

Η ελεύθερη διακίνηση και αξιοποίηση της παραγόμενης πληροφορίας, καθώς και η αυθόρμητη διαμόρφωση της οργανωτικής δομής της παραγωγής, διαμορφώνουν το πρότυπο "Open Source" (ο όρος προέρχεται από περιπτώσεις παραγωγής προϊόντων πληροφορικής όπου αρχικά εφαρμόστηκαν οι συγκεκριμένες αρχές).

 

Loshin P., 2006, "The Economics of Free Software", Business Intelligence Network (website)

http://www.b-eye-network.com/view/2929?jsessionid=52bd6b3715b9b61ceb34f7c5ece9be57

 

MIT Open Source Building Alliance: Πρόσκληση για μια modular συνεισφορά—στην βάση του προτύπου "Open Source"—για την ανάπτυξη τεχνολογίας ολοκληρωμένης δόμησης.

http://architecture.mit.edu/~kll/OSBA_proposal.htm

 

Thinkcycle Open Collaborative Design

http://www.thinkcycle.org/home

 

 

8.5.3     Virtual Enterprises

 

Η ανάπτυξη άτυπων αμοιβαία επωφελών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ ανεξάρτητων παραγωγικών μονάδων και η άτυπη συγκρότηση ενιαίου παραγωγικού μηχανισμού στην βάση τέτοιων σχέσεων χαρακτηρίζεται ως "οιονεί επιχείρηση" (virtual enterprise).

 

Ader M., 2000, "Technologies for the Virtual Enterprise", in Excellence in Practice Volume III: Innovation & Excellence in Workflow Process and Knowledge Management. L. Fischer, Future Strategies

http://www.e-workflow.org/downloads/gue-tec.pdf

 

Bryson J.R., Rusten G., 2004, "Virtual Firms and the Rise of Project-Based Organizational Forms for the Supply of Business Service Expertise: Information communication technologies and the stretching of social relationships across space", XIVe Conference RESER – Castres, TIC et relations de services dans une economie globalisee

http://www.reser.net/download/23_S3_BR.PDF

 

Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H., Erbe H-H., 2000, Advances In Networked Enterprises: Virtual Organisations, Balanced Automation, and Systems Integration. Kluwer Academic Publishers, Boston Hardbound

http://www.ifip.org/mail/msg00009.html

 

Katzy B.R. and Schuh G., 1999, "The Virtual Enterprise", in Handbook of Life Cycle Engineering, Molina E, Molina A., Kluwer Academic Publishers

http://portal.cetim.org/file/1/68/KatzySchuh-1999-The_virtual_enterprise.pdf

 

 

8.5.4     Social Capital

 

Η ανάπτυξη μορφών δικτυακής οργάνωσης της παραγωγής προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλης κοινωνικής υποδομής η οποία περιλαμβάνει την ποικιλομορφία γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την δικτύωση των κοινωνικών σχέσεων πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί μια τέτοια οργάνωση. Η υποδομή αυτή χαρακτηρίζεται ως "κοινωνικό κεφάλαιο" (social capital).

 

http://www.bowlingalone.com/socialcapital.php3

http://www.ppionline.org/ppi_ci.cfm?contentid=1371&knlgAreaID=140&subsecid=293

 

Burt R., 2000, "The network structure of social capital", in Research in Organizational Behavior, Volume 22, BM Staw, RL Sutton (Eds), JAI Press, Greenwich CT

http://gsbwww.uchicago.edu/fac/ronald.burt/research/NSSC.pdf

 

Jarvenpaa, E., Stina I., 2005, "Social capital and knowledge management of organizational network". The 5th European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, Innsbruck

http://www.ofenhandwerk.com/oklc/pdf_files/I-4_jarvenpaa.pdf

 

 

8.5.5     Μελέτη μορφών "ολοκλήρωσης" της παραγωγής στο πλαίσιο των "πολύπλοκων συστημάτων"

 

Η ανάπτυξη ad hoc μορφών συνεργασίας και η εμφάνιση συνεργιστικών φαινομένων σε αυτές έχει μελετηθεί θεωρητικά στο πλαίσιο των "πολύπλοκων συστημάτων".

 

M. Klein, H. Sayama, P. Faratin, and Y. Bar-Yam: What complex systems research can teach us about collaborative design, Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD-2001), 5-12, 2001, IEEE Press.

http://necsi.org/projects/klein/cscwd-01.pdf

 

J. K. Werfel and Y. Bar-Yam, The evolution of reproductive restraint through social communication, PNAS 101, 11019-11024, 2004.

http://necsi.org/projects/yaneer/WerfelBarYamPNAS2004.pdf

 

M. Klein, H. Sayama, P. Faratin, and Y. Bar-Yam: The dynamics of collaborative design: Insights from complex systems and negotiation research, Concurrent Engineering: Research and Applications (CERA Journal) 11:3, 201-209, September

http://necsi.org/projects/klein/klein2003-cera.pdf

 

M. Klein, H. Sayama, P. Faratin, and Y. Bar-Yam: A complex systems perspective on computer-supported collaborative design technology, Communications of the ACM 45:11, 27-31, 2002.

http://necsi.org/projects/klein/klein2002-cacm.pdf

 

HOME