1.    Εισαγωγή

 

2.    Το πλαίσιο

 

2.1     Η έννοια του "κοινωνικού κόστους" και η σημασία του στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση του δομημένου χώρου

2.2     Η καθιερωμένη και η "ολιστική" προσέγγιση

2.3     Το πρότυπο του έμβιου κόσμου και το θεωρητικό πλαίσιο των "πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων"

2.4     Τα "συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης" ως μέθοδοι με γενικότητα εφαρμογής

2.5     Η "ολιστική" προσέγγιση στο επίπεδο της οργάνωσης των παραγωγών

 

3     Χαρακτηριστικά συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης

 

- Υποστήριξη ψηλής ποικιλομορφίας στον σχεδιασμό δομημένου χώρου

- Δυνατότητα ψηλής ποικιλομορφίας σε διαφορετικές κλίμακες

- Εξασφάλιση ολοκλήρωσης των διαφορετικών συστημάτων του κτιριακού έργου

- Υποστήριξη της "ανάδυσης" επιθυμητών ιδιοτήτων του κτιριακού έργου

- Υποστήριξη "αναπτυξιακών" διαδικασιών παραγωγής βασισμένων στην επανάχρηση πληροφορίας

- Μείωση του κοινωνικού κόστους του κτιριακού έργου

- Μείωση του κόστους πληροφορίας

- Μείωση της κατανάλωσης υλικών και ενεργειακών πόρων

- Ενίσχυση της μεταβλητότητας του δομημένου χώρου

- Εκμετάλλευση υπαρκτών δυνατοτήτων βιομηχανικής παραγωγής

- Δυνατότητα παραγωγής αρχιτεκτονικού χώρου ψηλής ποιότητας

 

4     Ανοικτή πρόταση δραστηριοποίησης πάνω στο αντικείμενο της ολοκληρωμένης δόμησης

 

4.1     Γενική περιγραφή

4.2     Μορφοποίηση

4.2.1     Γενικός Στόχος

4.2.2     Προγραμματικοί Στόχοι

4.2.3     Γενικές κατευθύνσεις

4.2.4     Δραστηριότητες

4.2.5     Διαχείριση πραγματικών περιπτώσεων εφαρμογής

4.3     Ερωτηματολόγιο

 

5     Ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες σχετικές με συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης

 

5.1     "Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων"

5.2     "Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού του Δ Παπανικολάου"

5.3     "Σκέψεις για την προσέγγιση του Δημήτρη Παπανικολάου στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την χρήση δομημένου χώρου"

 

6.    Αναφορές σε συγκεκριμένα συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης

 

6.1     Urbankit

6.2     Δομικό σύστημα ΕΡΤΕΚ

 

7.    Αναφορές σε μονάδες παραγωγής προϊόντων με δυνητική χρήση σε συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης

 

8.    Βιβλιογραφικές αναφορές και websites

 

8.1     Βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη

8.1.1     Κριτική στο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης που οδηγεί στην εξάντληση των πόρων

8.1.2     Η οικονομία ως "πολύπλοκο σύστημα" και η έννοια της βιωσιμότητας

8.1.3     Εναλλακτικά πρότυπα οικονομικής οργάνωσης

 

8.2     Βιώσιμος Σχεδιασμός

8.2.1     Εισαγωγή & websites

8.2.2     Πρότυπα του έμβιου κόσμου στον Βιώσιμο Σχεδιασμό

8.2.3     "Ολοκλήρωση" με το φυσικό περιβάλλον: Ο "βιώσιμος σχεδιασμός" σε πολεοδομική κλίμακα

8.2.3.1     Paolo Soleri: Arcosanti

8.2.3.2     New Urbanism

8.2.3.3     Carfree Cities

8.2.4     Τεχνικές βιώσιμης δόμησης

8.2.4.1     Υλικά

8.2.4.2     Εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας

8.2.4.3     Green Roofs

8.2.4.4     City Farming

 

8.3     Η έννοια της "ολοκλήρωσης" στο πλαίσιο των "πολύπλοκων συστημάτων"

8.3.1     Η θεωρία των πολύπλοκων συστημάτων

8.3.2     Αρχές σχεδιασμού στο πλαίσιο της θεωρίας των πολύπλοκων συστημάτων

8.3.3     Kinetic Design

 

8.4     Η "γλωσσική" προσέγγιση στον σχεδιασμό

8.4.1     "Pattern Language"

8.4.2     Συνδυασμός της "γλωσσικής" προσέγγισης με έμβια πρότυπα

 

8.5     Η "ολοκλήρωση" του παραγωγικού περιβάλλοντος

8.5.1     Δικτυακή οργάνωση παραγωγής

8.5.2     Το πρότυπο "Open Source"

8.5.3     Virtual Enterprises

8.5.4     Social Capital

8.5.5     Μελέτη μορφών "ολοκλήρωσης" της παραγωγής στο πλαίσιο των "πολύπλοκων συστημάτων"

 

9.    Έννοιες

 

9.1        Κοινωνικό κόστος

9.2        Κόστος Πληροφορίας

9.3        Ανάπτυξη

9.4        Εξέλιξη

9.5        Αναδυόμενες ιδιότητες

9.6        Ποικιλομορφία και Πολυπλοκότητα

9.7        Προσαρμοστικότητα

9.8        Επίσταση: συνέργια και ανταγωνισμός

9.9        Δικτυακή Οργάνωση

9.10      Ολοκλήρωση

9.11          Βιωσιμότητα

9.12          Αυτοοργάνωση

9.13          Παραλληλοποίηση