Ανάπτυξη Κτιριακών Μονάδων

Κατά την ανάπτυξη της κατασκευής οι πρωτογενείς δομές (ηλεκτρομηχανολογικός σκελετός) σε συνδυασμό με τις δευτερογενείς (βιοκλιματικός διάδρομος – αρχιτεκτονικοί χώροι) παράγουν κτιριακές μονάδες. Σε αυτήν την κλίμακα το βιοκλιματικό σύστημα της κατασκευής υποστηρίζεται από εγκαταστάσεις "πράσινης στέγης" και κατάλληλη φύτευση εξωτερικών τμημάτων του σκελετού. Ομοεπίπεδα δάπεδα (τα οποία, λόγω της κλίσης του εδάφους μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς ορόφους) των κτιριακών μονάδων επικοινωνούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια κίνηση πεζών για αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη του αυτοκινήτου. Η λειτουργική αυτονομία της κτιριακής μονάδας ενισχύεται με την ενσωμάτωση επαρκών υπόγειων χώρων στάθμευσης.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >