Βιοκλιματικός Διάδρομος

Η δημιουργία αρχιτεκτονικού χώρου αποτελεί μια ενδιάμεση φάση ανάπτυξης της κατασκευής. Πυρήνας του αρχιτεκτονικού χώρου είναι ο "βιοκλιματικός διάδρομος" που η θερμοκρασία του —καθώς και θερμική ενέργεια που μέσω αυτού μεταβιβάζεται στον υπόλοιπο αρχιτεκτονικό χώρο— ελέγχεται μέσω της σύνδεσης του ηλεκτρομηχανολογικού σκελετού με το "γεωθερμικό πεδίο", των κινητών υαλοπετασμάτων της οροφής και της ειδικής φύτευσης.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >