Ανάπτυξη Πολεοδομικών Μονάδων

Η ανάπτυξη της κατασκευής σε πολεοδομική κλίμακα συνοδεύεται από την ανάδυση σημαντικών ιδιοτήτων. Η διάταξη των κτιριακών μονάδων δημιουργεί "πολεοδομικά κύτταρα" υψηλής λειτουργικής αυτονομίας. Καθένα διαθέτει σύστημα βιολογικού καθαρισμού. Το καθαρισμένο νερό οδηγείται στα δώματα "πράσινης στέγης" όπου —παράλληλα με την συμμετοχή του στο βιοκλιματικό σύστημα (συνέργια)— διυλίζεται και καταλήγει σε μια τεχνητή λίμνη στο νότιο (και υψομετρικά χαμηλότερο) τμήμα του οικισμού. Η λίμνη, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από την φυσική ροή νερού της περιοχής, ενισχύει την αυτονομία ύδρευσης ενώ επίσης συμμετέχει στην δημιουργία μικροκλίματος. Η διαμόρφωση εκτενούς δικτύου κίνησης πεζών διαμέσου των κτιριακών μονάδων και η ενσωμάτωση των χώρων στάθμευσης σε αυτές ελαχιστοποιούν το οδικό δίκτυο εξασφαλίζοντας —παράλληλα με την οικονομία σε υποδομές— την συντήρηση του φυσικού εδάφους και την συμμετοχή του στο μικροκλίμα (συνέργια). Η αραιή διάταξη και η εκτενής φύτευση του κτιριακού όγκου συμβάλλουν στην λειτουργική και οπτική του ενοποίηση με το φυσικό περιβάλλον.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >