"Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων" – Γεωμετρική Ανάλυση

Σκοπός της γεωμετρικής ανάλυσης είναι η εύρεση μιας ομοιογενούς συνεκτικής διάταξης στον χώρο θέσεων με δυνητική αρχιτεκτονική χρήση. Η ζητούμενη διάταξη παριστάνεται ως τρισδιάστατο πλέγμα του οποίου οι κόμβοι συμβολίζουν τους πιθανούς αρχιτεκτονικούς χώρους και οι συνδέσεις τις πιθανές επαφές μεταξύ των τελευταίων. Οι ίδιοι οι πιθανοί αρχιτεκτονικοί χώροι προκύπτουν (στην αφαιρετική τους μορφή) ως δυϊκά πολύεδρα: σε κάθε κόμβο αντιστοιχεί το πολύεδρο που σχηματίζεται από τα μεσοκάθετα στις συνδέσεις του επίπεδα.

Η συνεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την έννοια της ποικιλομορφίας καθώς, με δεδομένες τις κατάλληλες εργονομικές αποστάσεις, εξασφαλίζει περισσότερους πιθανούς αρχιτεκτονικούς χώρους ανά μονάδα όγκου και επομένως εκθετικά περισσότερες πιθανές αρχιτεκτονικές συνθέσεις. Η ομοιογενώς κατανεμημένη στον χώρο δυνατότητα μετατόπισης / αναδιάταξης τμημάτων του πλέγματος, με βάση συγκεκριμένους κανόνες, πολλαπλασιάζει την ποικιλομορφία.

 

 

 

Επόμενο >