"Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων" – Αρχιτεκτονική Κλίμακα

Ο αρχιτεκτονικός χώρος αναπτύσσεται ως δίκτυο διασυνδεδεμένων αρχιτεκτονικών μονάδων κατάλληλης χρηστικής κλίμακας. Η περιμετρική διάταξη της επίπλωσης υποστηρίζει την βέλτιστη εργονομική αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού χώρου με τα δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (άλλες διατάξεις είναι ωστόσο εφικτές). Η προσάρτηση της επίπλωσης στην περίμετρο μπορεί να υποστηριχθεί από σύστημα μονάδων με κατάλληλες αναδυόμενες γεωμετρικές ιδιότητες. Με βάση το σύστημα αυτό η υποδομή προσάρτησης μπορεί να αναπτυχθεί στην κλίμακα της επίπλωσης με μια διαδικασία αντίστοιχη—αλλά πολύ απλούστερη—της ανάπτυξης του αρχιτεκτονικού χώρου.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >