"Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων" – Πολεοδομική Κλίμακα

Η ανάπτυξη στην πολεοδομική κλίμακα συνοδεύεται από την ανάδυση ιδιοτήτων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης κλίμακας. Η ποικιλομορφία του συστήματος, η δυνατότητα διαχείρισης από τους χρήστες και η συνεπαγόμενη προσαρμοστικότητά του σε πλήθος ιδιαίτερων τοπικών αναγκών —σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων σε συνεκτική γεωμετρική διάταξη— ευνοούν την ανάπτυξη χώρου υψηλής πολυπλοκότητας. Ιδιωτικοί, δημόσιοι, ημιδημόσιοι, δομημένοι και υπαίθριοι χώροι διατάσσονται στον χώρο δημιουργώντας "τρισδιάστατες γειτονιές". Ολόκληρος ο πολεοδομικός χώρος αποτελεί ενιαίο δίκτυο τόσο ως προς την στατική του λειτουργία όσο και ως προς την κατανομή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι επιφάνειες του περιβλήματος, με κατάλληλη επένδυση και διάταξη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως συλλέκτες ενέργειας η οποία διαβιβάζεται άμεσα στο ηλεκτρομηχανολογικό δίκτυο. Η συνεκτική γεωμετρική δομή επιτρέπει την μείωση των υλικών (για την δεδομένη πολυπλοκότητα χώρου) καθώς και του συνολικού μήκους όλων των δικτύων υποδομής. Αυτό, σε συνδυασμό με την λειτουργική αυτονομία που προσφέρει η ενοποίηση των τελευταίων, την ευκολία αξιοποίησης συστημάτων παθητικής ενέργειας, την άρση της ανάγκης κατασκευαστικών υποδομών και την αξιοποίηση υπαρκτών βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή του συστήματος, μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαία μείωση του κοινωνικού κόστους του πολεοδομικού χώρου.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή