Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός - Παραγωγή

Ο Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός (Ημ.Σ.) αποτελεί την βασική υποδομή του κτιριακού έργου. Συναρμολογείται από ομοειδή δομικά στοιχεία, υποστυλώματα και δοκούς, τα οποία κατασκευάζονται βιομηχανικά με αξιοποίηση υπαρκτών παραγωγικών μονάδων (δεν απαιτείται ειδικό εργοστάσιο). Το παράλληλο πρόγραμμα παραγωγής του ίδιου του Ημ.Σ. καθώς και της βασισμένης σε αυτόν κατασκευής επιτρέπει την ταχύτατη ολοκλήρωση του κτιριακού έργου.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >