Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός - Λειτουργία

Ο Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός (Ημ.Σ.) υποστηρίζει την δικτυακή λειτουργία όλων των συστημάτων της κατασκευής: αξιοποιώντας την συνέργια δομικών στοιχείων μικρού βάρους λειτουργεί στατικά ως ενιαίο χωροδικτύωμα, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις περνούν από εσωτερικά διάκενα των στοιχείων αυτών και μπορεί να καταλήξουν σε οποιοδήποτε σημείο της κατασκευής. Επίσης ο Ημ.Σ. υποστηρίζει τον παθητικό έλεγχο της θερμοκρασίας της κατασκευής με αξιοποίηση του "γεωθερμικού πεδίου" μέσω της διακίνησης αέρα στα εσωτερικά διάκενα των δομικών στοιχείων.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή