Οπτικός Οδηγός

 

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει το οπτικό υλικό του ιστότοπου, οργανωμένο κατά θέματα, και πληροφορίες στις οποίες παραπέμπει το υλικό αυτό.

Επιλέξτε το μεγάλο εικονίδιο κάθε θέματος για να το μεγεθύνετε και να ξεκινήσετε την οπτική παρουσίαση του θέματος.

Επιλέξτε τα μικρά εικονίδια (κατά προτίμηση με την σειρά που αυτά εμφανίζονται σε κάθε θέμα) για να τα μεγεθύνετε και να διαβάσετε σχετικά σχόλια.

Χρησιμοποιείστε το κείμενο κάθε θέματος για να πάρετε γενικές πληροφορίες και να μεταβείτε σε άλλες σελίδες που σχετίζονται με το θέμα.

 

 

Βραβευμένη μελέτη για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας

 

 Επιλέξτε εικόνα

Μελέτη του Δ. Παπανικολάου η οποία απέσπασε το ένα από τρία ισότιμα πρώτα βραβεία στον διεθνή διαγωνισμό ιδεών του 2000 για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας. Η μελέτη βασίζεται σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης δόμησης που χρησιμοποιώντας αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού εξασφαλίζει μέγιστη οικονομία και ταχύτητα κατασκευής, καθώς επίσης συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και ελάχιστο κόστος λειτουργίας μέσω της χρήσης περιβαλλοντικών πόρων. Τεχνική βάση του συστήματος αποτελεί ο "Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός" ο οποίος αποτελεί δικτυακή υποδομή ολόκληρης της κατασκευής. Η τελευταία αναπτύσσεται με μια ενιαία μέθοδο από την κλίμακα του κατασκευαστικού στοιχείου ως την πολεοδομική κλίμακα.

Μια αρκετά αναλυτική παρουσίαση της μελέτης περιέχεται στην σπουδαστική διάλεξη με θέμα "Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού του Δ Παπανικολάου" η οποία είναι διαθέσιμη σε μορφή αρχείου PDF (2329 ΚΒ).

 

 

 

"Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός"

 

Επιλέξτε εικόνα 

Τα συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης που έχει μελετήσει ο Δ. Παπανικολάου βασίζονται στην ιδέα του "Ηλεκτρομηχανολογικού Σκελετού". Ο σκελετός αυτός αποτελεί τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής και ταυτόχρονα τον φορέα όλων των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της τα οποία κατανέμει δικτυακά. Ο "Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός" είναι μελετημένος έτσι ώστε να μπορεί να παραχθεί από υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες χωρίς την χρήση ειδικών εγκαταστάσεων.

Ο "Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός" περιγράφεται στον ιστότοπο Urbankit και αποτελεί βασικό στοιχείο της μελέτης το για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας η οποία παρουσιάζεται επίσης στην διάλεξη με θέμα "Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού του Δ Παπανικολάου" η οποία είναι διαθέσιμη σε μορφή αρχείου PDF (2329 ΚΒ).

 

 

 

 

 

 

Σύστημα ΕΡΤΕΚ

 

Επιλέξτε εικόνα 

Το σύστημα ΕΡΤΕΚ, είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης δόμησης το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία "semi-precast" (ανεξάρτητη παραγωγή δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και οριστική σκυροδέτηση μετά την συναρμολόγησή τους). Το σύστημα συνδυάζει την βιομηχανικών προδιαγραφών τεχνολογία με την τεχνολογία συμβατικής δόμησης. Έτσι επιτυγχάνει ψηλή ποιότητα και ποικιλομορφία με χαμηλό κόστος παραγωγής. Σημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι δεν προϋποθέτει εργοστασιακή παραγωγή (υλοποιείται στο εργοτάξιο χωρίς ξυλότυπους, σκαλωσιές ή ειδικό εξοπλισμό) ούτε εξειδικευμένο προσωπικό. Οι υψηλές στατικές και αντισεισμικές του ιδιότητες, καθώς και η παρεχόμενη από το σύστημα υποδομή για την διέλευση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, βασίζονται στο δικτυακό πρότυπο.

 

 

 

 

"Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων"

 

Επιλέξτε εικόνα 

Υλικό από διπλωματική εργασία (1985) με θέμα "Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων". Παρουσιάζεται ένα βιομηχανικό σύστημα δόμησης το οποίο ανταποκρίνεται στα κριτήρια της συνθετικής ποικιλομορφίας, της συνεκτικής οργάνωσης του πολεοδομικού χώρου και της δυνατότητας διαχείρισης από τους χρήστες σε επίπεδο σύνθεσης και κατασκευής. Η παρουσίαση του υλικού περιλαμβάνει στοιχεία μηχανολογίας πολύπλοκων συστημάτων και αναφέρεται στο ιστορικό πλαίσιο, το μαθηματικό-γεωμετρικό μοντέλο του συστήματος και την ανάπτυξή του από την κλίμακα του κατασκευαστικού στοιχείου έως την πολεοδομική κλίμακα.

Η παρουσίαση διατίθεται σε μορφή αρχείων PowerPoint και έχει την μορφή διάλεξης οπτικοποιημένης με φωτογραφίες, σχέδια και σχηματικά animations.

 

 

HOME