Βραβευμένη μελέτη για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την σύντομη οπτική παρουσίαση