Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός – Γεωθερμικοί Πάσσαλοι

Ο Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός (Ημ.Σ.) περικλείει όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα της κατασκευής, καθώς και το παθητικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Τα υποστυλώματα του Ημ.Σ. καταλήγουν στο έδαφος σε γεωθερμικούς πασσάλους. Αυτοί μεταφέρουν την θερμική ενέργεια του εδάφους ("γεωθερμικό πεδίο") στον αέρα που περικλείεται στα υποστυλώματα και που η διακίνησή του μέσα σε αυτά συντελεί στην ρύθμιση της θερμοκρασίας της κατασκευής. Τα δομικά στοιχεία του Ημ.Σ. αποτελούν την βάση της ανάπτυξης της κατασκευής

 

 

 

Επόμενο >