"Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων" – Κατασκευαστικά στοιχεία

Τα κατασκευαστικά στοιχεία παράγονται βιομηχανικά και φέρουν κατάλληλα τμήματα όλων των επιμέρους συστημάτων (στατικό, ηλεκτρομηχανολογικό, στεγάνωση κλπ). ώστε η σύνδεσή τους να παραγάγει την κατασκευή στην τελική της μορφή. Η γεωμετρική μορφή των κατασκευαστικών στοιχείων προκύπτει από την γεωμετρική ανάλυση του συστήματος. Αυτή υπαγορεύει αρκετούς τύπους τέτοιων στοιχείων που όμως αποτελούν προϊόντα κατάλληλων διαφοροποιήσεων μιας ενιαίας αναπτυξιακής διαδικασίας στο επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής καθώς προκύπτουν με συνδυασμό στοιχειωδών μερών μικρής τυπολογικής διαφοροποίησης. Υπάρχουσες κατάλληλες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής είναι οι μονάδες που διαθέτουν συστήματα προσαρμόσιμα σε προϊόντα ποικίλων προδιαγραφών (πχ συστήματα CAD-CAM).

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >