"Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων" – Συναρμολόγηση Κατασκευής

Η συνεπής με την γεωμετρική ανάλυση μορφή της κατασκευής, καθώς και η συναρμολόγηση όλων των συστημάτων της, αναδύονται από την σύνδεση των κατάλληλων κατασκευαστικών στοιχείων. Η σύνδεση γίνεται χειρωνακτικά, με απλό κούμπωμα, χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων. Η χειρωνακτική διαχείριση, η οποία ενισχύει την προσαρμοστικότητα της κατασκευής (εύκολη αποσυναρμολόγηση – ανασυναρμολόγηση από τους χρήστες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες τους), γίνεται εφικτή λόγω της ανάλυσης σε πολλά μικρά και ελαφρά κατασκευαστικά στοιχεία.

Δευτερογενείς γεωμετρικές δομές διαμορφώνονται και εξειδικεύονται χρηστικά είτε ως κατοικήσιμοι χώροι είτε ως ζώνες πατώματος. Σε αυτήν την φάση ανάπτυξης της κατασκευής, οι αναδυόμενοι κατασκευαστικοί κανόνες προσδίδουν πρόσθετη γεωμετρική ποικιλομορφία στις δευτερογενείς δομές, πολλαπλασιάζοντας έτσι την συνθετική ποικιλομορφία του συστήματος. Τα φέροντα γραμμικά στοιχεία του περιβλήματος των κατοικήσιμων χώρων μπορεί να φέρουν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Αυτές περνούν τις ζώνες πατώματος οι οποίες υποστηρίζονται από χωροδικτύωμα (δομημένο σύμφωνα με την γεωμετρική ανάλυση). Έτσι ολόκληρη η κατασκευή δομείται δικτυακά τόσο ως προς την στατική της λειτουργία όσο και ως προς την κατανομή των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της.

 

< Προηγούμενο

<< Παρουσίαση από την αρχή

Επόμενο >