5    Ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες σχετικές με συστήματα ολοκληρωμένης δόμησης

 

 

5.1     "Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων"

 

Τον Οκτώβριο 1985 παρουσιάστηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ διπλωματική εργασία με θέμα "Σύστημα Οργάνωσης Κατοικήσιμων Χώρων" από τους Λ. Βιριράκη και Γ. Μπούρκα υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Σ. Χαραλαμπίδου. Το αντικείμενο —το οποίο προέκυψε ως εξέλιξη προηγούμενης σπουδαστικής εργασίας στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Σ. Μίχα και Β. Παπαδημητρίου— ήταν ο σχεδιασμός ενός βιομηχανικού συστήματος δόμησης το οποίο να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της συνθετικής ποικιλομορφίας, της συνεκτικής οργάνωσης του πολεοδομικού χώρου και της δυνατότητας διαχείρισης από τους χρήστες σε επίπεδο σύνθεσης και κατασκευής. Το συγκεκριμένο σύστημα προσανατολίζεται στην τεχνική υποστήριξη προτύπων δόμησης που αποκλίνουν από αυτό του κεντρικού σχεδιασμού και χαρακτηρίζουν κοινωνικές πρακτικές οι οποίες είτε αναπτύχθηκαν σε άλλες ιστορικές συνθήκες (πχ παραδοσιακοί οικισμοί) είτε χαρακτηρίζονται ως περιθωριακές στο παρόν ιστορικό πλαίσιο (πχ οικισμοί "αυθαιρέτων").

Θεωρώντας εκ των υστέρων την εργασία τους, οι μελετητές έκριναν ότι αυτή ανταποκρίνεται σε ορισμένες σύγχρονες τάσεις στην "μηχανολογία συστημάτων" (system engineering) (βλ. Bar-Yam, 2003) και επίσης στα επιθυμητά χαρακτηριστικά των συστημάτων ολοκληρωμένης δόμησης. Έτσι, συνδυάζοντας το αρχικό υλικό με νεώτερα δεδομένα και στοιχεία από την θεωρία των "πολύπλοκων συστημάτων", οργάνωσαν μια νέα παρουσίαση δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση του "αναπτυξιακού προτύπου" και στον προγραμματισμό "αναδυόμενων ιδιοτήτων". Αυτή περιλαμβάνει μία σύντομη αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο, μια κατανοητή περιγραφή του μαθηματικού-γεωμετρικού μοντέλου στο οποίο βασίζεται το σύστημα και την ερμηνεία του συγκεκριμένου μοντέλου σε κατασκευαστική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική κλίμακα.

Η παρουσίαση, η οποία έχει την μορφή διάλεξης οπτικοποιημένης με φωτογραφίες, σχέδια και σχηματικά animations, διατίθεται εδώ σε μορφή αρχείου PowerPoint.

 

 Downloads :         Χρησιμοποιείστε Powerpoint Viewer '2003 για να δείτε τα αρχεία PPS

-

Εισαγωγή: Δυο Διαφορετικά Πρότυπα Παραγωγής Δομημένου Χώρου

Section_1_GR.pps (1421 KB)

-

Μια Γεωμετρική Προσέγγιση στην Ποικιλομορφία

Section_2_GR.pps (421 KB)

-

Από την Γεωμετρία στην Αρχιτεκτονική και την Κατασκευή

Section_3_GR.pps (308 KB)

-

Αναδυόμενη Κατασκευή και Ολοκλήρωση Συστημάτων

Section_4_GR.pps (1846 KB)

-

Η Ολοκλήρωση σε Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική Κλίμακα

Section_5_GR.pps (2450 KB)

 

 

 

 

Όλες οι ενότητες της παρουσίασης (zipped)

All_Sections_GR.zip (5266KB)

 

Μία συνοπτική παρουσίαση είναι επίσης διαθέσιμη στον Οπτικό Οδηγό.

Κατασκευαστική Κλίμακα

 

Αρχιτεκτονική Κλίμακα

 

Πολεοδομική Κλίμακα

 

 

 

5.2     "Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού του Δ Παπανικολάου"

 

Τον Ιούλιο 2005 παρουσιάστηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ διάλεξη με θέμα "Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού του Δ Παπανικολάου" από τους Σ. Μακροπούλου και Ι. Πινήρο. Η διάλεξη περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο περιγράφει τις αρχές, τις έννοιες και τις γενικές μεθόδους του "βιώσιμου σχεδιασμού", ενώ το δεύτερο παρουσιάζει την βραβευμένη μελέτη του Δ Παπανικολάου για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας ως περίπτωση εφαρμογής. Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία απέσπασε ένα από τα τρία ισότιμα πρώτα βραβεία του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού ιδεών του 2000, προβλέπει την κατασκευή και χρήση του Ολυμπιακού Χωριού στην βάση ενός συστήματος ολοκληρωμένης δόμησης. Η μεγάλη κλίμακα του έργου επιτρέπει την ανάδειξη όλων των βασικών χαρακτηριστικών της ολοκληρωμένης δόμησης από την κατασκευαστική έως και την πολεοδομική κλίμακα, καθώς και την υλοποίηση μέσω αυτής των αρχών του βιώσιμου σχεδιασμού. Η παρουσίαση βασίζεται στο κείμενο που συνέταξε ο μελετητής στα πλαίσια της υποψηφιότητας στον διαγωνισμό.

Το κείμενο της διάλεξης, συνοδευόμενο από σχέδια και φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις, διατίθεται εδώ σε μορφή αρχείου PDF.

 

Sustainable_Olympic_Village.pdf      (2329 ΚΒ)

 

Η βραβευμένη μελέτη για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας παρουσιάζεται επίσης συνοπτικά στον Οπτικό Οδηγό.

Πολεοδομικές Μονάδες

 

Βιοκλιματικός Διάδρομος

 

 

 

 

5.3     "Σκέψεις για την προσέγγιση του Δημήτρη Παπανικολάου στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την χρήση δομημένου χώρου"

 

Κείμενο του Λ. Βιριράκη το οποίο αναφέρεται στην ολοκληρωμένη δόμηση μέσα από την προσέγγιση του αρχιτέκτονα Δημήτρη Παπανικολάου. Το κείμενο δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα έργα, αλλά επιχειρεί την συσχέτιση εννοιών που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ο αρχιτέκτονας για να περιγράψει μια ολιστική μέθοδο σχεδιασμού, κατασκευής και χρήσης του δομημένου χώρου με έννοιες του βιώσιμου σχεδιασμού, της ολοκληρωμένης δόμησης και των πολύπλοκων συστημάτων. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί βάση των συστημάτων Urbankit και ΕΡΤΕΚ, καθώς και της βραβευμένης πρότασης του αρχιτέκτονα για το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας.

Το κείμενο διατίθεται εδώ σε μορφή αρχείου PDF.

 

Papanikolaou.PDF (400 ΚΒ)

Ηλεκτρομηχανολογικός Σκελετός

 

 

HOME